»Obec Neratov »Obecní úřad » Informace

Informace

Informace pro občany

 

Úřední hodiny jsou každou středu od 17 00 do 18 00 h

 

Platby
hotově v úředních hodinách na Obecním úřadě v Neratově
mimo úřední hodiny na adrese Neratov č.p. 6, J. Pulkrábek po předchozí dohodě
nebo na účet, č.ú.:1205508339/0800
IČO: 00580686

 

Zasedání obecního zastupitelstva se konají každou první středu v měsíci od 18 00 h na Obecním úřadě

 

Registr oznámení
Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, vede, podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, evidenční orgán. Tím je starosta Obce Neratov.
Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Tyto opisy a výpisy evidenční orgán neověřuje, tyto listiny nemají charakter listin veřejných.
Písemná žádost musí být evidenčnímu orgánu podána osobně. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu pro doručování (liší-li se od adresy trvalého pobytu).

© Obec Neratov, 2017. Všechna práva vyhrazena.