»Obec Neratov »Obec » Současnost

Současnost

V současné době je v obci Neratov a Novinsko padesát popisných čísel a k 31.8.2009 je trvale přihlášeno 132 obyvatel.

Dále se v katastrálním území obce Neratova nachází tři rekreační osady, Neratov, Novinsko a osada u obce Dědek, kde je 67 rekreačních objektů a 6 zahrádek s evidenčním číslem.

V novém územním plánu jsou další dvě plochy určené na novou zastavbu bydlení v rodinných domech o celkové ploše 8,5 ha.

© Obec Neratov, 2017. Všechna práva vyhrazena.