»Obec Neratov »Obec » Naučná stezka Pernštejnskými rybníky - Neratov

Naučná stezka Pernštejnskými rybníky - Neratov

Naučná stezka Pernštejnskými rybníky

Naučná stezka začínající v Neratově své návštěvníky seznamuje s místní přírodou, historií a současnosti zdejšího rybníkářství.

Naučná stezka Pernštejnskými rybníky seznamuje pomocí informačních tabulí návštěvníky s historií a současností zdejšího rybníkářství a o rozmanitosti přírodních krás tohoto kraje. Veřejnost má možnost se zúčastnit akcí, které budeme pravidelně pořádat na trase naučné stezky Pernštštejnskými rybníky v okolí obce Neratov. K akcím bude patřit Putování za chřástalem, aneb mezi stébly najdeš ptáka, Ptačí festival, Výlov rybníku či Vánoce v lese a další.

Lesklá zrcadla vklíněná mezi vonné louky, kde krouží moták pochop, stinné lesy a šelestící rákos.Oáza klidu, kterou přehluší snad jen zpěv ptactva či zakáchání kachen z vodní hladiny. V podvečerním šeru ozývá se tajemný hlas volavky a věčný křik racků plujících nad usínající krajinou. V tichých zátočinách loví vydra. Nespočet drobných stružek a potoků, kde na vyčnívající větvi vyhlíží svou kořist ledňáček – modrý drahokam naší přírody. Na hrázích staleté duby, oživlé rychlými pohyby brhlíka. Krajina vonící po mokřinách a vlahém vzduchu, který se tajemně proplétá rákosem a orobincem. Zrakům skrytá místa, kde rostou vzácné rostliny a žije rozličný hmyz.Ve vodním království baculatí kapři, štiky či vousatí sumci, neméně zajímaví obojživelníci.Měsíční nocí linoucí se chorál žabích hrdélek znějících i několik kilometrů daleko. Na podzim kachny svištící vzduchem, kamarádské vyprávění, štěkot psů a střelba z pušek, tradiční halali linoucí se večerem. Červánky plující po zhasínající obloze a melodický zpěv drozdů. Barvící se listí bradavičnatých bříz, jasanů, habrů a dubů, které zde pamatují dobu pánů z Pernštejna. Vůně mrznoucího vzduchu a mnoho stop v navátém sněhu. Kachny přešlapující po stříbrem posetém rybníce, poletující vločky usazujících se na teplém zimním kožíšku kun a peří pilichů. Zde u rybníků Rozhrna, Skříň, Trhoňka, Udržal, Tichý a Jílovky, odehrávají se příběhy, na které člověk jen málokdy zapomíná. To když mělkou vodou, skryt ranní rosou,  brodí se srnec, ve vlhkém lese ryje divoké prase nebo jestřáb vyvádí své mladé z rodného hnízda do nelehkého života.Skryt tmou ozývá se hrozivý křik a houkání puštíka a tiché štěkání lišky.Někdy i srdce pookřeje a láskou nadskočí.

© Obec Neratov, 2017. Všechna práva vyhrazena.