»Obec Neratov »Obec » Kulturní památky

Kulturní památky

V katastrálním území se nachází Opatovický kanál, nazývaný Halda, který je základním vodním dílem pernštejnské rybniční soustavy. Počátek má u jezu před Vysokou nad Labem a zpět do Labe se vlévá u Semína. Měří 32,6 km a ještě i po půl tisíciletí slouží účelům k jakým byl vybudován. Je stavebně technickou památkou raně renesančního vodního stavitelství.

Z nezapsaných památek se v centru obce nachází kamenný kříž s Madonou z r. 1882 a zvonička, a

další kamenný kříž z r. 1901 je v části obce Novinsko.

 

© Obec Neratov, 2017. Všechna práva vyhrazena.