»Obec Neratov »Novinky » Zimní údržba komunikací

Zimní údržba komunikací

Zimní údržba místních komunikací v obci Neratov a Novinsko probíhá dle vyhlášky MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a to zejména dle § 42 Plán zimní údržby, odst. 1, písm. c) a dle § 46 Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací odst. c).

Znění vyhlášky zde.

© Obec Neratov, 2017. Všechna práva vyhrazena.